Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
Corporate Office
Budhanilkantha-8, Kathmandu Nepal
Tel : +97714372274
Email : info@kisanlaghubitta.com.np
            ho@kisanlaghubitta.com.np
Website : https://kisanlaghubitta.com.np
Skip to toolbar