Notice of Special AGM

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०२/३१

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०७६/०२/३० मा बसेको यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको ६० औं बैठकको निर्णयानुसार वित्तीय संस्थाको विशेष बार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हँुदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थानः

मितिः २०७६ साल आषाढ १४ गते शनिबार (तद्नुसार २९ जुन, २०१९)
समयः बिहान ११ः०० बजे
स्थानः रामारोशन गा.पा. को सभाहल मुजाबगर अछाम ।

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयहरुः

(क) सामान्य प्रस्तावहरु ः
१) चालु आ. व. को जेष्ठ मषान्त सम्मको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा ।
२) गाभिने प्रयोजनका लागी संचालक समितिको बैठकमा भए गरेका सम्पुर्ण निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
३) गाभिने प्रयोजनका लागी यस वित्तीय संस्थाको मुल्याङ्कन लेखापरीक्षण ९ म्गभ म्ष्ष्निभलअभ ब्गमष्त ९म्म्ब्०० लाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विषेश प्रस्तावहरु ः
१. एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. सँग गाभिने (मर्जर) प्रयोजनका लागी शेयर स्वाप अनुपात सम्बन्धमा ।
२. एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. सँग गाभिने (मर्जर) जाने सम्बन्धमा ।
३. सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्वन्धमा ।

(ग) विविध ।

सञ्चालक समितिका आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

पुनश्चः साधारणसभामा अनिवार्य उपस्थितीकालागि अनुरोध गरिन्छ ।Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar